trip

Vidensdatabase

Konfigurer Windows 7 til at bruge TLS 1.2 og få mail til at virke


Vi understøtter kun forbindelser igennem TLS 1.2 (hvis man aktiverer kryptering i sin mailklient). Windows 7 understøtter som udgangspunkt hverken TLS 1.1 eller TLS 1.2, hvorfor det ikke vil være muligt at benytte SSL/TLS i sit mailprogram, medmindre man følger nedenstående anvisninger.

Forudsætninger

 • Du skal have installeret KB3140245 opdateringen til Windows 7 igennem Windows Update-kataloget.
  • Benytter du Windows 7 64-bit, skal du hente opdateringen til 'Opdatering til Windows 7 til x64-baserede systemer (KB3140245)'
  • Benytter du Windows 7 32-bit, skal du hente opdateringen til 'Opdatering til Windows 7 (KB3140245)'
 • Genstart er påkrævet efter installation af KB3140245

Kopier nedenstående kode:

$arch=(Get-WmiObject -Class Win32_operatingsystem).Osarchitecture
$reg32bWinHttp = "HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\WinHttp"
$reg64bWinHttp = "HKLM:\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\WinHttp"
$regWinHttpDefault = "DefaultSecureProtocols"
$regWinHttpValue = "0x00000a00"
$regTLS11 = "HKLM:\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SecurityProviders\SCHANNEL\Protocols\TLS 1.1\Client"
$regTLS12 = "HKLM:SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SecurityProviders\SCHANNEL\Protocols\TLS 1.2\Client"
$regTLSDefault = "DisabledByDefault"
$regTLSValue = "0x00000000"

Clear-Host
Write-Output "Creating Registry Keys...`n"
Write-Output "Creating registry key $reg32bWinHttp\$regWinHttpDefault with value $regWinHttpValue"

IF(!(Test-Path $reg32bWinHttp)) {
  New-Item -Path $reg32bWinHttp -Force | Out-Null
  New-ItemProperty -Path $reg32bWinHttp -Name $regWinHttpDefault -Value $regWinHttpValue -PropertyType DWORD -Force | Out-Null
}
ELSE {
  New-ItemProperty -Path $reg32bWinHttp -Name $regWinHttpDefault -Value $regWinHttpValue -PropertyType DWORD -Force | Out-Null
}

IF($arch -eq "64-bit") {
  Write-Output "Creating registry key $reg64bWinHttp\$regWinHttpDefault with value $regWinHttpValue"
  IF(!(Test-Path $reg64bWinHttp)) {
    New-Item -Path $reg64bWinHttp -Force | Out-Null
    New-ItemProperty -Path $reg64bWinHttp -Name $regWinHttpDefault -Value $regWinHttpValue -PropertyType DWORD -Force | Out-Null
  }
  ELSE {
    New-ItemProperty -Path $reg64bWinHttp -Name $regWinHttpDefault -Value $regWinHttpValue -PropertyType DWORD -Force | Out-Null
  }
}
  
Write-Output "Creating registry key $regTLS11\$regTLSDefault with value $regTLSValue"

IF(!(Test-Path $regTLS11)) {
  New-Item -Path $regTLS11 -Force | Out-Null
  New-ItemProperty -Path $regTLS11 -Name $regTLSDefault -Value $regTLSValue -PropertyType DWORD -Force | Out-Null
  }
ELSE {
  New-ItemProperty -Path $regTLS11 -Name $regTLSDefault -Value $regTLSValue -PropertyType DWORD -Force | Out-Null
}
  
Write-Output "Creating registry key $regTLS12\$regTLSDefault with value $regTLSValue"

IF(!(Test-Path $regTLS12)) {
  New-Item -Path $regTLS12 -Force | Out-Null
  New-ItemProperty -Path $regTLS12 -Name $regTLSDefault -Value $regTLSValue -PropertyType DWORD -Force | Out-Null
  }
ELSE {
  New-ItemProperty -Path $regTLS12 -Name $regTLSDefault -Value $regTLSValue -PropertyType DWORD -Force | Out-Null
}

Write-Output "`nComplete!"

Ovenstående kode skal indsættes i en fil, du kalder tls-reg-edit.ps1. Denne kan du blot oprette på skrivebordet.

Åben nu PowerShell på din computer og indtast følgende kommando:

Set-ExecutionPolicy Bypass -Scope Process ; C:\Users\DITBRUGERNAVN\Desktop\tls-reg-edit.ps1

Husk at erstatte DITBRUGERNAVN med dit egentlige brugernavn til Windows. Genstart din PC efter scriptet er kørt.

Hjalp dette svar dig?

 Print denne artikel

Relaterede artikler

Opsæt din mailkonto på mobilen

Som kunde hos cHosting har du altid mulighed for at få adgang til dine emails, også hvis du er på...

Opret en Catch-All emailadresse (standardadresse)

En "catch-all" emailadresse fanger de emails, der sendes til en ugyldig adresse for dit domæne...

Skift afsenderinformation i webmail

Når du udsender emails igennem webmail, vil afsenderen enten stå som hele emailadressen (f.eks....

Jeg har glemt adgangskoden til min mailkonto

Hvis du har glemt adgangskoden til din mailkonto, kan denne nemt nulstilles direkte fra cPanel....

Kan jeg sætte en diskplads-grænse på mailbokse?

At sætte en grænse for diskplads på en mailkonto er en god måde at sikre, at du ikke pludselig...