trip

Abonnementsbetingelser

Brugere og kunder af services tilbudt af cHosting ApS er forpligtede til at acceptere nedenstående forretningsbetingelser og vilkår.

Vi lover ingen garanti for, at dit ønskede domænenavn kan registreres til eller for dig, eller at det kan registreres i dit navn. Du bør derfor ikke antage, at forespurgte domænenavne er registrerede før vi informerer dig herom.

Registrering såvel som brug af domænenavne er underlagt brugsbetingelser og -vilkår specificeret af den relevante navneautoritet: DK-Hostmaster ved .DK domæner, ICANN ved .COM/NET/ORG domæner, og Nominet ved .UK domæner. Det forventes at du er bevidst om deres betingelser og vilkår, samt at du overholder dem til fulde. Vi fralægger al ansvar med hensyn til nægtede registreringer af domænenavne, og kan derfor ikke stilles til ansvar for dette. Ingen administrative betalinger fra dig til os kan refunderes, med undtagelse af tilfældet hvor en navneautoritet nægter registrering af et ønsket domænenavn.

Priser på domænenavne opdateres automatisk på baggrund af tæt integration med tredjepartsleverandører, hvori bl.a. de aktuelle valutakurser indgår.
Vi forbeholder os retten til at annullere domænekøb og -fornyelser, såfremt denne integration har resulteret i fejlagtige priser.

Vi tager intet ansvar for din brug af et eller flere domænenavne. Såfremt en uoverensstemmelse mellem dig og en hvilken som helst anden person skulle opstå som følge heraf, må de involverede parter egenhændigt løse problemet. Vi forbeholder os retten til at henvende os repræsenterende til den relevante navneautoritet, men vi kan ikke forpligtes til at tage del i nogen form for uoverensstemmelse. I tilfælde af at en sådan uoverensstemmelse skulle opstå, har vi al ret til, som vi ser det nødvendigt og uden at give nogen grund, at tilbageholde, suspendere eller annullere de pågældende domænenavne.

Vi frigiver ikke domæner til andre udbydere med mindre vi har modtaget fuld betaling for omtalte domæne(r). Al betaling for vores services skal være i overensstemmelse med priserne offentliggjort på vores hjemmeside, og alle udgifter skal være betalte før vores services udbydes.

Hvis en hvilken som helst sum der skal betales ikke er betalt på eller inden betalingsfristen, har vi fuld ret til, uden at det berører vores øvrige rettigheder og retsmidler omtalt i denne aftale, straks at suspendere udbydelsen af vores services til dig.

Ved betaling via bankoverførsel fra udenlandske banker forbeholder cHosting sig retten til udelukkende at registrere det endeligt modtagne beløb.

Du skal på ethvert tidspunkt holde os uansvarlige fra et hvilket som helst brud du måtte lave på disse betingelser og vilkår, samt enhver uoverensstemmelse der kommer vores vej fra en tredjepart, som resultat af udbydelsen af vores services fra os til dig og/eller din brug af disse services.

Vi forbeholder os retten til, såremt du ikke har betalt en hvilken som helst sum skyldt til os på betalingsfristen, at suspendere udbudte services og/eller annullere denne aftale øjeblikkeligt uden at notificere dig herom.

Ligeledes kan vi, hvis du på nogen måde bryder disse betingelser og vilkår og ikke retter op på bruddet inden syv (7) dage efter vores skriftlige herom informerende besked, øjeblikkelige og uden varsel annullere denne aftale.

Såfremt du går konkurs eller fjernes fra en administrativ rolle eller indgår en frivillig aftale med dine kreditorer, forbeholder vi os retten til øjeblikkeligt at opsige denne aftale.

Ved annullering af denne aftale eller suspendering af vores udbudte service, har vi fuld ret til øjeblikkeligt at blokere din hjemmeside og slette alle data beliggende på den. Vi forbeholder også retten til efter vores skøn at beholde denne data, i tilfælde af at vi beslutter at lade dig få omtalte data tilbage på din egen bekostning, efter alle ubetalte udbudte services er blevet betalt.

Refunderingspolitik

Såfremt du er utilfreds med et hvilket som helst aspekt af vores service, bedes du kontakte vores supportafdeling, som vil forsøge at udbedre problemet. Hvis problemet ikke kan løses, og du fortsat er utilfreds med vores service, har du ret til at anmode om at få dine penge refunderet inden for 30 dage efter oprettelsen. Efter de 30 dage kan du modtage en delvis refundering mod et gebyr på 150DKK.

Refundering tilbydes ikke for .DK, .COM, .NET, .ORG eller nogen andre domænenavne, gebyrer på domæneoverførsler, eller et hvilket som helst andet produkt eller service udbudt af cHosting ApS via. andre firmaer.

Ved køb af dedikeret IP per årlig basis tilbydes der en delvis refundering svarende til de resterende, ikke påbegyndte, måneder. Refundering af dedikeret IP betalt per månedlig basis tilbydes ikke.

Er der mistanke om at en service er blevet købt via. eget affiliate link tilbydes der ingen refunderinger.

Ingen refundering vil blive udstedt hvis der har været brud på disse betingelser og vilkår, medmindre disse dikterer andet. Dette påvirker ikke dine lovbestemte rettigheder.

Kredit på din konto kan ikke refunderes, men må bruges til køb og fornyelser af vores services.

Såfremt en konto er blevet købt ved en kampagne, med eller uden en kampagnekode, er denne ekskluderet fra vores 30 dages refunderingsgaranti.

cHosting ApS forebeholder sig ret til at tage et administrations gebyr eller nægte refunderinger f.eks. ved gentagne refunderinger, ved mistanke om misbrug af vores refunderings politik, misbrug af reklame kampagner eller overtrædelser af betingelser og vilkår, heriblandt, men ikke begrænset, til punkterne nævnt i “Begrundelse for suspension og opsigelse”.

Oppetidsgaranti

Hvis den garanterede oppetid for din service ikke overholdes i en hvilken som helst måned, kan du få en gratis måned som erstatning. Denne erstatning skal kræves inden for 7 dage af et brud på oppetidsgarantien.

Ethvert planlagt vedligeholdelsesarbejde er en undtagelse fra denne garanti, og vil blive ignoreret.

Oppetid er udelukkende beregnet ud fra vores egne målere.

Levering af Serviceydelser

Straks efter en succesfuld betaling, vil du modtage en automatisk kvittering fra os. Du bedes udprinte og beholde en kopi af denne som fremtidig reference.

På denne kvittering ses blandt andet dit unikke brugernavn, som skal bruges ved henvendelser til cHosting ApS.

Det er vores hensigt at levere al service så snart din registrering er gennemført. Såfremt vi ikke kan overholde dette, vil du blive informeret via. e-mail.

Alle bestillinger leveres elektronisk via. e-mail. Såfremt du har spørgsmål vedrørende bestillinger, bedes du kontakte os på support@chosting.dk.

Vores åbningstid er 24 timer i døgnet hele året rundt. Vi vil normalt besvare din henvendelse inden for 1 time inden for normale arbejdstider.

Vores services tilbudt her på siden er underkastet både eksportrestriktioner og importrestriktioner. Du bedes tjekke reglerne i dit land, og se det er tilladt at importere disse produkter hvor du befinder dig.

Vi tilføjer ikke ekstra gebyrer til brugere der bruger VISA eller Mastercard-ordninger. Den endelige pris vil forblive uændret, uanset hvilken betalingsmetode der benyttes.

Domæner

Ved registrering eller overførsel af domænenavne accepterer du, at cHosting ApS agerer som agent (Designated Agent) for dine domæner og har ret til at lave ændringer på dine vegne.

Webhosting

Disse betingelser er en essentiel del af dit forhold til cHosting ApS. Ved at bruge din cHosting ApS konto accepterer du alle betingelserne beskrevet i dette dokument.

Generelle vilkår og betingelser

Vores services er udbudt til autoriserede personer eller organisationer (i dette dokumentet refereret til som “bruger” eller “dig”). Al brug af vores services er underlagt alle nedenstående restriktioner. Ved at benytte dig af vores service, accepterer du at lade dig begrænse af alle disse betingelser og vilkår. Såfremt du ikke accepterer dette, skal du øjeblikkeligt annullere din konto hos os, hvorefter du ikke må benytte, eller forsøge at benytte, vores services.

Dækning – Hvis du er en individuel bruger, vil disse betingelser og vilkår gælde for alle personer som får adgang til din konto. Hvis er du en kommerciel bruger, vil disse betingelser og vilkår gælde for alle dine medarbejdere, trejde parts virksomheder og/eller kunder. I et hvilket som helst af disse tilfælde, vil en overtrædelse af disse betingelser og vilkår af nogen der bruger din konto, blive behandlet som en overtrædelse udført af dig.

Priser og gebyrer – cHosting ApS tilbyder brug af cPanel og domæne kontrolpaneler til dig uden omkostninger, men hvis vi grundet misbrug eller udnyttelse fra din side har ekstra omkostninger, reserverer vi retten til at forlange disse ekstra omkostninger betalt af dig.

Længde af service – Services er udbudt til dig så længe du ønsker at bruge det, men vi bibeholder retten til at terminere vores services hvis du på nogen måde bryder vores brugsbetingelser. Dine ydelser hos os bliver aktiveret hurtigst muligt efter din bestillingen. Vi trækker beløbet for bestillingen, fra dit kreditkort før aktiveringen af ydelserne.

Backups – cHosting ApS tager backups en gang dagligt. Disse backups er udelukkende til vores eget brug i tilfælde af serverfejl og gemmes i 14 dage. Du har mulighed for at logge ind på backupserveren for at gendanne filer. Dette er ikke tiltænkt som en personlig backup service, og vi er ikke ansvarlige for datatab.

Begrundelse for suspension og opsigelse

For at benytte vores service, skal du overholde disse betingelser og vilkår. En overtrædelse af disse, eller andre regler, regulationer eller vilkår nævnt ovenstående, kan medføre at cHosting ApS vil suspendere eller terminere din konto. Du skal acceptere, at cHosting ApS har ret til, med eller uden advarsel, at suspendere eller terminere din konto, efter første eller følgende tilfælde af følgende:

 • Benyttelse af vores service på en måde der overtræder en hvilken som helst gældende lov, retskendelse, regulering eller traktat (inkluderende, men ikke begrænset til, intellektuel ejendomsret, kommunikation, privat information, kriminal og international lov).
 • At have websites dedikerede til pornografi på vores servere. Lovlig voksenmateriale er tilladt, men må det ikke være det primære fokus på din hjemmeside.
 • Benyttelse af vores service på en måde der er har til hensigt at misbruge eller overtræde andres privatlivs- eller ejedomsret, inkluderende men ikke begrænset til at sende større mængder af uopfordrede e-mails (“spamming”). Denne grund til suspendering eller opsigelse er adskilt fra, og vil tillægges de gebyrer, som en sådan aktivitet vil medføre. Du accepterer at skulle betale et gebyr på 300 kr i timen så længe en af vores IP-adresser forekommer på en sortliste over IP-adresser som følge af spam fra din konto.
 • Benyttelse af din hosting som en fildelingsservice eller streamingtjeneste, medmindre der er indgået skriftlig aftale om dette.
 • Benyttelse af vores service i et forsøg på at bryde sikkerheden, eller faktisk at bryde sikkerheden i et hvilket som helst computernetværk (heriblandt vores service), eller til at tilgå en konto, besked eller fil som ikke tilhører dig.
 • Benyttelse af din konto som en backup service. Alle filer skal være en del af din hjemmeside, og skal være linkede til fra dine websider.
 • Benyttelse af vores service til at forfalske eller sløre headere, adresser eller anden form for indentifikation i elektronisk mail eller hjemmesider, eller til at bruge en hvilken som helst anden metode til at skjule afsenderes indentitet eller placering. Dette inkluderer hosting af Proxy Server applikationer.
 • Uploade, linke til eller gemme ulovlig software.
 • Hjælpe med eller direkte distribuere ophavsretligt beskyttet materiale.
 • Overdreven brug af vores service som begrænser andres tilgængelige båndbredde.
 • At give falske eller ufuldstændige kontaktdetaljer, heriblandt navn, postnummer og telefonnummer.
 • Benyttelse af vores service til at betjene serverprogrammer, inkluderende men ikke begrænset til IRC servere, spilservere, FTP servere, webservere eller lyd/video streaming.
 • På nogen måde at forsøge at forstyrre eller blokere for en brugers service, eller nogen host på internettet.
 • Tilbagekald af transaktioner vil resultere i en suspendering indtil problemmet er løst. Hvis tilbagekaldet bliver gennemført forbeholder vi os ret til at slette dit account og nægte dig at handle med os i fremtiden.
 • Benyttelse af vores service til e-mail bombering, hvilket inkluderer alle tilfælde hvor flere beskeder sendes til en specifik destination med henblik på at nedsætte modtagerens og/eller det bagved læggende elektroniske systems funktionalitet.
 • Benyttelse af vores service til at tilføje, eller forsøge at tilføje adresser til en mailing liste og/eller nyhedsbrev (din eller en tredjeparts) uden eksplicit samtykke fra e-mail adressernes ejer.
 • Forsøge at annullere, overtage eller på anden vis blande dig i e-mails der ikke tilhører dig.
 • At på nogle måde chikanere andre.
 • Misbruge vores support system eller på nogle måde tale upassende til vores support team, heriblandt at bande, tale grimt, eller på nogle måde lave nogle falske anklager mod cHosting ApS eller vores support team.
 • Benyttelse af vores service til at tage del i “syn flood” angreb, som er defineret ved at overbyrde det modtagende computersystem ved at sende en stor mængde data som begrænser eller fuldstændig forhindrer det modtagende systems funktionalitet, eller nogen anden form for denial-of-service angreb.
 • Indberetning af falsk data på din registreringsblanket, kontrakt eller online ansøgning, heriblandt at benytte kreditkort eller anden betalingsinformation som du ikke har ret til at benytte.
 • Der vil ikke blive givet refunderinger i en suspensionsperiode. Såfremt din brug af vores service suspenderes grundet brud på denne aftale, forbeholder cHosting ApS sig retten til efter egen skøn at fastholde et hvilket som helst eller alle beløb du har betalt for brug af vores service.
 • Sikkerhed – Du må ikke tilgå, eller forsøge at tilgå private områder udbudt via vores service. Såfremt du opdager nogen form for uautoriseret brug af din konto og/eller et hvilket som helst brud eller forsøgt brud af vores sikkerhed, skal du hurtigst muligt give cHosting ApS besked.
 • Intellektuel ejendomsret – cHosting ApS forpligter sig ikke til at undersøge eller gennemse beskeder, filer eller andre materialer som er tilgængelige på eller via. vores service. Klager vedrørende påstået krænkelse af ophavsret kan sendes til abuse@cHosting.dk.
 • I tilfælde af at cHosting ApS modtager en skriftlig meddelelse om krænkelse af opholdsret vil cHosting ApS slette eller blokere adgang til materialet hvis materialet ligger på cHosting ApS faciliteter og give besked til personen der har gjort materialet tilgængeligt. Vælger personen der har lagt materialet op at klage vil cHosting kræve yderligere beviser fra den ophavsrettige. Svare den ophavsrettige ikke inden for 14 dage efter forespørgelsen af yderligere beviser vil cHosting ApS gøre materialet tilgængeligt igen.
 • Ansvar – Du accepterer at brug af vores service foregår på egen risiko. cHosting ApS er på ingen måde ansvarlig for noget information, produkter eller services der er tilgængelig via cHosting ApS service. cHosting ApS er ikke ansvarlig for korrektheden af 3rd parts materialer og du acceptere at cHosting på ingen måde er anvarlig for tab eller skader som følge af brug af 3rd part materialer. Du forstår og acceptere at du er enlig ansvarlig for det materiale du gør tilgængelig via cHosting ApS service. Du acceptere at holde cHosting og dets medarbejdere og andre kunder unansvarlig for alle retsager, tab, skader eller ander udgifter der måtte opstå som følge af det materiale du har tilgængelig gjort på cHosting ApS faciliteter.
 • Du accepterer, at hvis du benytter vores service til at sende eller modtage talekommunikation så fungere cHosting ApS på igen måde som et telefonselskab eller en telefon. Du acceptere yderligt at cHosting ApS ikke har noget ansvaret for kvaliteten af din service, herunder ansvar for tab af forbindelse, sendekvalitet og korrektheden af kommunikationen afhænger udelukkende af dig. Du acceptere at vi ikke har ansvar for nogle form for fejl i forbindelse ved brug af vores service i forbindelse med talekommunikation.
 • Du accepterer at du er ansvarlig for alt skade og tab af service der resultere i at skade cHosting ApS som følge af spammin eller andre brud af disse betingelser. Disse skader omfatter, men ikke begrænset til nedlukning af vores systemer, hævnangreb og data oversvømmelser, og “peering” aftaler. Du acceptere at cHosting ApS må søge erstatning fra dig i retten.
 • Du accepterer at Fionia IT ApS ikke har nogen form for økonomiske ansvar til dig.
 • Garanti – cHosting ApS Giver ingen garantier, herunder garantier for titler, ikke-kænkendene, og garantier for salgbarhed eller egenhed til it specifikt formål. Der vil ikke blive stillet garanti i forbindelse med brugen af en bestemt service eller software eller andet matrial via vores service uafhængeligt af hvad du eventuelt har oplyst cHosting ApS om. Ingen form for mundtlig råd eller udtalelser fra cHosting ApS og vores ansatte giver garanti.
 • Servicen af alt software stillet til rådighed af cHosting ApS er stillet til rådighed på en “SOM DET ER, SOM DET ER TILGÆNGELIGT” basis. cHosting ApS garanterer ikke, at vi er fejlfrie, ej heller at vi kan levere en uafbrudt service, eller at vi kan rette fejl. cHosting ApS garanterer ikke, at vi kan sikre eller sørge for back-up af din data som er gemt på vores service.

 

Ressourceforbrug

Brugere må ikke:

 • Bruge 10% eller mere af vores systemressourcer i mere end 60 sekunder. Mange forskellige aktiviteter kan forsage sådanne problemer, heribladt: CGI scripts, FTP, PHP, HTTP, osv.
 • Køre nogen form for interaktiv live chat applikationer som kræver serverressourcer. Såfremt services er hostet andetsteds, er deres brug fuldt tilladt.
 • Køre selvstændige processer på serveren uden opsyn på noget tidspunkt. Dette inkluderer alle daemons, såsom IRCD.
 • Køre software som interagerer med et IRC (Internet Relay Chat) netværk.
 • Køre nogen form for bit torrent applikation, tracker eller klient.
 • Tage del i nogen form for fildeling eller peer-to-peer aktiviteter.
 • Køre cron forespørgsler oftere end en gang hvert 15. minut.

cHosting kan til enhver tid suspendere en konto hvis cHosting vurdere at denne konto bruger for mange system ressourcer eller hvis en bruger på nogle måder skulle belaste vores servere.

Du må gerne lave din egen backup af din konto fra vores kontrolpanel, men en sådan backup må kun gemmes i op til 7 dage. Venligst download backup-arkiver til lokal opbevaring og slet dem fra din konto. Eventuelle backup-arkiver ældre end 7 dage kan blive slettet uden varsel.

Indhold

Du forstår og acceptere at information og adgang tilgængelig gennem denne Service kan indeholde kontroversielle, sexuelle eller på andenvis materialer du eller dine brugere finder stødene. cHosting ApS har intet ansvar for kontrol over sådanne materialer og du tager enlig ansvar for at begrænse disse materialer for personer som kan finde dette materiale stødene.

Private oplysninger

cHosting ApS vil ikke give navne, adresser, telefonnumre, e-mail adresser, eller nogen anden form for personlig identificerende information på nogen bruger til nogen tredjepart, med mindre omtalte bruger på forhånd har givet os tilladelse til dette, eller dette kræves fra os af en relevant domstol eller administrativt direktiv, heriblandt en gyldig stævning, eller som det er nødvendigt for at udbyde vores service. cHosting ApS har ret til at levere samlede data for abonnementer til tredjeparter som står for driften af cHosting ApS.

Uoverensstemmelser

Enhver uoverensstemmelse mellem dig og cHosting ApS der opstår som følge af din brug af vores service, eller som på nogen måde er baseret på dit abonnement på og/eller brug af vores service, som ikke kan løses mellem dig og cHosting ApS, vil blive forelagt den eller de forurettede parter til en dansk domstol.

Gældende lov

Disse betingelser og vilkår er i alle hensigter underlagt Dansk lovgivning.

Opsigelsesprocedure

Opsigelse af et abonnement skal indsendes gennem kundeområdet. For at gøre dette skal du klikke på ikonet ved siden af den pakke du ønsker at opsige, og derefter trykke på Opsigelse. Du skal herefter udfylde og sende opsigelsesblanketten.

Hvis du vælger øjeblikkelig opsigelse, vil din service blive termineret inden for 48 timer efter afsendelse af opsigelsesblanketten.

Vi accepterer ingen andre former for opsigelse af abonnementer.

Opsigelse af et abonnement skal afsendes inden betalingsfristen for næste betaling. Såfremt dette ikke opfyldes, skal næste måneds abonnement betales. Opsigelsesblanketter kan kun indsendes hvis din konto ikke har nogle ubetalte faktura.

Rabatkuponer

 • Kun en rabatkupon kan bruges per transaktion.
 • Hvis rabatkuponen dækker mere end det beløb der skal betales, vil den resterende værdi tabes.
 • Hver kunde må kun bruge en enkel rabatkupon.
 • Rabatkuponer må kun bruges af netop den gruppe eller de individer som kuponerne er tiltænkt.

Misbrug af rabatkuponer kan medføre suspendering og/eller annullering af involverede konti.

Affiliates

Affiliates må ikke obfuskere, skjule eller ændre samarbejdslinket. Det skal bruges som vist på vores affiliates side.

Du må ikke spamme eller reklamere i områder eller sektioner af hjemmesider hvor hjemmesidens regler dikterer det forbudt. Overtrædes dette, vil linket blive meldt.

Ændringer

cHosting ApS forbeholder sig retten til på et hvilket som helst tidspunkt at ændre disse betingelser og vilkår som anset nødvendigt. Din fortsatte brug af vores service vil blive anset som samtykke til ændrede betingelser og vilkår. Såfremt du ikke ønsker fortsat at benytte dig af vores service som et resultat af ændringer i vores betingelser og vilkår, har du fuld ret til at udfylde og afsende en opsigelsesblanket til cHosting ApS.